Edutour.pl

imprezy integracyjne


W interesujący i wyjątkowy sposób integrują zespoły ludzkie, służą zacieśnianiu więzów przyjaźni i owocują wzrostem lojalności wobec firmy, klasy czy rodziny.

Partner medialny:

Głos Wągrowiecki

Współpraca:

Ad rem

Cyklotur