Edutour.pl

TEAM BUILDING


Dla klientów instytucjonalnych organizujemy różne formy imprez mających na celu:
  • budowę i integracje zespołu,
  • szkolenia personalne,
  • motywację do dalszej pracy,
  • nagrodę za osiągnięte wyniki,
  • dobrą zabawę i aktywny wypoczynek,
  • możliwość poznania atrakcyjnych miejsc.
Możliwość działania w niespotykanych na co dzień warunkach wyzwala w nas dodatkowy potencjał i pozwala lepiej poznać samego siebie oraz innych członków zespołu.

Partner medialny:

Głos Wągrowiecki

Współpraca:

Ad rem

Cyklotur