Edutour.pl

"WAKACJE BEZ NUDY"


Centrum Edukacji i Turystyki EDUTOUR
zaprasza serdecznie na PÓŁKOLONIE LETNIE

W PROGRAMIE: ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE, GRY I ZABAWY DLA DZIECI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7.00 DO 16.00

Podstawowym celem jest bezpieczne i twórcze spędzanie wolnego czasu przez dzieci pozostające w mieście podczas wakacji letnich. Prowadzone zajęcia mają poszerzyć wiedzę i rozbudzić wyobraźnię, rozwój talentu, nauczyć zdrowej rywalizacji poprzez uczestnictwo w grach i zabawach w grupie rówieśników.
Partner medialny:

Głos Wągrowiecki

Współpraca:

Ad rem

Cyklotur